Nasza oferta

Pragniemy Państwu przedstawić  zakres świadczonych przez nas usług i zachęcić do współpracy.

Działalność naszego biura obejmuje:

Usługi rachunkowe i księgowe

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR)
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT
 • sporządzanie zeznań rocznych (PIT-36, PIT-37)
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem / likwidacją działalności gospodarczej

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym sporządzanie listy płac, prowadzenie akt osobowych / pracowniczych
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS
 • obsługa umów cywilno-prawnych: uwowa zlecenie, uwowa o dzieło
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach wobec organów podatkowych i ZUS